Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ Автомобиль-Жол Академиясы

5В072900-«Құрылыс» мамандығы

Құрылыс бакалавры  құрылыс саласында жұмыс істеп қоймай келесі кәсіби қызметтерді атқар алады.

  • Жобалық-конструкторлық;
  • Ұйымдастырулы-басқарулық;
  • Өндірісті-технологиялық.

Кәсіби қызмет ету салалары:

  • Жобалық,  жобалы-іздестіру, жобалы-сметтік құжаттар;
  • Өндірістік, азаматтық, тұрғындық, көліктік, гидротехникалық ғимараттар мен құрылыстар;
  • Құрылыс материалдары, бұйымдары, және конструкциялары;
  • Жылумен қамтамассыз ету жүйелері, желдету, сумен қамтамассыз ету және  өндірістік, азаматтық және табиғатты қорғау  аймақтарында суды жүргізу;
  • Құрылыс кезіндегі машиналар, жабдықтар, технологиялық кешендер және автоматты жүйелер, құрылыс материалдары мен бұйымдарын және конструкцияларын  өндіру;
  • Қалалық территориялар;
  • Автоматты жобалау жүйелері.

Назад