Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ Автомобиль-Жол Академиясы

«Экономика» кафедрасы

Калгулова Роза Жумахметовна

«Экономика» кафедрасының меңгерушісі,  

ассоц.профессор (доцент), экономика ғылымының кандидаты, «Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласының құрметті қызметкері», Банк қызметкерлерін дайындау саласының жоғары білікті маманы.

Көптеген ҚРБҒМ-нің құрмет грамотасымен және алғыс хаттарымен әр кезеңдерде наградталды.

45 ғылыми және оқу әдістемелік жұмыстардың, оның ішінде  4 оқу құралы, оның 1 мемлекеттік тілде жазылған еңбектердің авторы.

Кафедра туралы

 «Экономика»  кафедрасы 2001 жылы құрылған Л.Б. Гончароватындағы Казахской автомобиль-жолАкадемиясының басты кафедрасы болып табылады.

Оқу үдерісі  үйрен- студенттердің  шығармашылық зейінінің дамуына бағытталған.

Кафедра пәндері бойынша оқытуды ғылым докторлары және кандидаттармен қамтамасыз етеді, сауатты қаржыгерлерді, экономистерді, бухгалтерлерді, маркетологтарды, заманауи Қазақстанның менеджерлерін дайындауға қабілетті академияның белді оқытушылары еңбек етеді.  

Кафедра процессоры, д.э.н., РЕА корр-мүшесі, ҚР ҒБМ,  2006 және 2012 жылдары ЖОО үздік оқытушысы» атағын алған К.С. Байшоланованы атап өтуге болады.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді, халықаралық, жоғары оқу орындары арасында өткізілетін конференцияларға қатысып тұрады, ғылыми журналдарда мақалаларын жариялайды, оқу құралдарын, дәрістер курсын және басқа да оқу-әдістемелік материалдарды шығаруға қатысады.

Соңғы жылдары шығарылған оқу құралдары:

1. Бизнес-планирование инновационных проектов: оқу құралы, Алматы: ИП «Сагаутдинова», 2013.  – 272 б., Кубаев К.Е., Байшоланова К.С.

2. Сервистік қызмет: оқу құралы, Алматы: ИП «Сагаутдинова», 2013.  – 145 б., Байшоланова К.С.

3. Әлеуметті жұмыс әдістері мен технологиясы, оқу құралы, Алматы: ИП «Сагаутдинова», 2013.  – 350,.22б.т., Байшоланова К.С., Сатыбаева А.У.

4. Менеджмент: практикум для СРСП и СРС, учебное пособие, Алматы: Нурай Принт Сервис, 2014.- 266 с. Кубаев К.Е., Байшоланова К.С.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) ғылыми-техникалық прогресске жету үшін өздерінің жұмысына шығармашылықпен пайдалануға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлаудың ажырамас негізгі бөлігі болып табылады.

ҚазАЖИ студенттері СҒЗЖ-на қатысты жыл сайын қатысып отырады. Биылғы оқу жылында 2014ж. 28 наурызда студенттер мен магистранттардың XII-ші ЖОО аралық ғылыми-практикалық конференциясы өткізілді. «Біз таңдаған жол» атты Қазақстанның автомобиль жолдарының бірінші министрі, СССР мемлекеттік силығының лауреаты Л.Б.Гончаровтың (1967-1982 гг.) 100-жылдығы қарсаңына өткізілген «Қазіргі жағдайдағы автокөлік саласы дамуының экономикалық проблемалары» секциясы бойынша 27 студент қатысты. Жүлделі орындарға 2, 3, 4 курсстуденттері ие болды.

Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры являются: изучение проблем стабильности финансово-банковской системы Казахстана,  внедрение  МСФО и теоретические  аспекты повышения экономической эффективности пассажирских перевозок в автодорожной отрасли Казахстана. 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыты Қазақстанның қаржылық-банктік тұрақтылық мәселесін оқып-білу, ХҚЕС-ін енгізу және Қазақстан автожол саласының экономикалық тиімділігін көтерудің теориялық аспектілері болып табылады.

Білім алушылардың оқу барысындағы бағыттары

«Экономика» кафедрасы бакалаврларды даярлауда келесі мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасы жоғары мемлекеттік білім беру стандартымен сәйкес 5В050600 «Экономика»,  5В050800 «Есеп және аудит»,  5В050900 «Қаржы»,  5В050700 «Менеджмент»,  5В051100 «Маркетинг»қамтамасыз етеді.

Л.Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ барлық мамандықтары бойынша білім алушылар нақты саласына байланысты кафедраның негізгі пәндерін оқып үйрену барысында жалпы білім беретін экономикалық білім алуда.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

Бітірушілердің кәсіптік қызметінің нысаны болып:

• түрлі ұйымдық-құқықтық меншік формаларындағы халық шаруашылығы саласының кәсіпорындары, олардың құрылымдық және функционалдық бөлімшелері;

• көлік және құрылыс кәсіпорындарының нысандары;

• жобалау ұйымдары;

• ғылыми-зерттеу мекемелері;

• қаржы-несие мекемелері; 

• мемлекеттік басқару органдары.

Оқытылатын негізгі пәндер

Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, экономикадағы математикалық үлгілер мен әдістер, стратегиялық жоспарлау, экономиканы жобалау мен талдау, Ақша.Несие.Банктер, қаржы, банк ісі, бухгалтерлік есеп принциптері, салық және салық салу, салықтық есеп, автожол саласындағы қаржылық есеп, құрылыстағы басқарушылық есеп және т.б.

Оқу практикасы өтетін  орындары

Студенты имеют возможность проходить производственную, преддипломную практику в отделениях банков, различных предприятиях автодорожной отрасли, транспорта и строительства. Заключены договора на прохождение всех видов практик: ТОО «Асфальтобетон-1», АО «KaspiBank», ТОО «Файкон LTD», КазНИИПИ «Дортранс», ТОО «ИССЫК-TRANSPORT», ТОО «Иссык-АВТО», ТОО «МО-1», АО «Алматыинжстрой», ТОО «САБ-GROUP», АО «Электромонтаж», ТОО «СК Инжиниринг», Государственное учреждение «ДЭУ-24», АО «Казэлектромонтаж», АО «Машиностроительный завод им С.М.Кирова», ТОО «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов».

Бітірушілердің жұмыспен қамтылуы мен қызмет саласы

Жоғары кәсіптік білім беру мекемелерінің жұмысының тиімділігінің ең маңызды көрсеткіштерінің бірі – бітірушілерді жұмыспен қамту болып табылады. Кафедра түлектері келесі компанияларда түрлі қызметтерде, мамандардан бастап бас бухгалтерге дейін:  Дертаев Тулеген Турсынбекович – Конституциялық заңнама Комитетімен өзара іс-қимыл бөлімінің бас консультанты, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының сот жүйесі және құқық қорғау органдары; Жұмасай А.М –комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының депутаты, «Нұр Отан» комитетінің мүшесі, Кубенов Р.Ш - ОҚО автожол департаментінің бас маманы, Глазунов М.А.- «Asia-Optim GMBH» ЖШС-ныңдиректоры, Бочкина С.А.-МКҚК «Қостанай автомобиль көлігі колледжінің» бас бухгалтері, Бовша Е.Г.-МКК Таран ауданы әкімдігінің «Маяк» аймақтық газетінде  бас бухгалтер, Чечеткович О.Н.- МКП «Тобол» жылыту компаниясының бас бухгалтері, Карымсаков Т.Б.- Ақмола филиалының НПЦ-да бас бухгалтер, Воронкова З.А.-Акмола филиалының НПЦ-да бас экономист; Каймульдина А.А.- Астана қаласы «Акмола дорсервис» ЖШС-да  бухгалтер; Айдарханова Г.К.- «Астана Континент ЛТД» ЖШС-да бас бухгалтер; Мукушева  Г.А. Ақмола облысы мемлекеттік қазынашылық департаментіінің бас маманы; Кривомазова Е.А.-"Ashat Cargo-Trade" ЖШС-ның бас.бухгалтерінің орынбасары; Минзятов Б.Ж.- «КАЗДОРНИИ» ЖШС-да экономист; Резничок М.В.- «Толмачев Т.Г.» ЖК-де менеджер; Алижанова Р.Б.- "Темирбанк"АҚ-да бас маман; Аубакирова Б.Ш.- «Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникасы, дәрілік заттарды сараптау ұлттық орталығы» РМК –да бухгалтер; Али А.Ф.-"ПрофитОЛ" ЖШС-да экономист; Алиева А.Ф.- "Насихат Курылыс" ЖШС-да экономист; Розиева И.И.- "Kaspi BANK" АҚ-да бас маман; Завгородняя Е.А.- "Фирма Шаумян" ЖШС-да бухгалтер; Зайцева О.Б.-"Иссык-Авто" ЖШС-да бас менеджер; Михалева К.Н.-"Форском" ЖШС-да бас бухгалтердің орынбасары; Ляшенко А.И.- "Долина" ЖШС-да менеджер; Макышев А.Т.- «Белкамит» ЖШС-да бас менеджер; Серикпаева А.С.- «Евразия» сақтандыру компаниясында бизнес-процестер бойынша бас маманы; Жунисова М.Д.-"Сател" ЖШС-да сатылым бойынша аға менеджер; Седойкина А.В.- "Vitech" ЖК-те маркетолог;

Байланыс ақпараты
8727 (2268192) ішкі тел.122
8727 (2268193)
8727 (2268194)
gulya_m86@mail.ru


 

«Бухгалтерлік есеп кәсіби қызмет саласы» атты тақырыбына дөңгелек үстел

«Экономика» кафедрасының ғылыми-зерртеу жұмысы

Тәрбиелік жұмысы


Назад